Nové technologie ve Světlé již pracují naplno

1. červenec, 2018
Poslední ze tří automatických prohlížeček nápojového skla se na začátku června instalovala ve sklárně ve Světlé nad Sázavou. První dvě jsou již v ostrém provozu a fungují přes dva měsíce. Nová zařízení stála zhruba 20 milionů korun.

Instalace nových automatických prohlížeček, která začala už koncem května, navazuje na dřívější investice do modernizace zařízení na výrobu nápojového skla. Dvě zařízení, a to na sklenicových linkách L5 a L8, jsou vybaveny každé třinácti kamerami, které sledují nastavené parametry konkrétního výrobku. Pokud parametrům konkrétní výrobek nevyhoví, stroj jej automaticky vyřadí. Třetí z prohlížeček je vybavená 10 kamerami a pracuje u odlivkové linky L9. Další významnou investicí je pořízení nové chladicí pásové pece za zhruba 4,7 milionu korun, která náleží k lince DAL 4. Na ní se vyrábějí největší lisované výrobky, například vázy či mísy. Nová pásová pec urychlí chlazení výrobků a výrazně tak zefektivní provoz celé linky, neboť má větší kapacitu než ta předchozí a dojde také k významným úsporám energií. U designově náročnější výrobků se navíc očekává, že se sníží odpad vznikající v souvislosti s nedostatečným vychlazením.