Společnost Crystalite Bohemia a.s. vznikla v říjnu roku 2009 a dnes vlastní dva výrobní závody. Prvním z nich je sklárna Světlá nad Sázavou s plně automatickou výrobou nápojového a dekoračního skla (sklárna byla založena v r. 1967), druhým je sklárna Květná v obci Strání (založena v r. 1794), kde je dodnes výroba ruční a vedle toho se tu sklo dekoruje různými technikami. Společnost dnes v obou výrobních závodech zaměstnává přes 800 lidí a ročně generuje obrat blížící se 37,5 mil EUR. Naprostou většinu výrobků společnost exportuje, v současné době do více než 72 zemí celého světa.

Již řadu let se pro výrobu veškerého sortimentu používá ekologicky šetrná sklovina crystalite, která neobsahuje sloučeniny olova a nově také obsahuje titan, zaručující větší odolnost finálního výrobku. Tato sklovina má špičkové parametry jako český křišťál a vysokou životnost, lze ji bez hrozby zašednutí mýt i v myčkách nádobí. Výrobky z tohoto materiálu tak budou pevnější, odolnější vůči vyššímu počtu cyklů v myčce nádobí a zlepší se také lom světla.

Oba závody se dnes synergicky podporují. Ve světelském provozu je vedle výroby také obchodní a administrativní zázemí celé společnosti, v Květné se dekoruje, ryje či brousí nápojové i dekorační sklo z Květné, ale také to, které je vyrobené na automatických linkách v závodě Světlá nad Sázavou.

Sklárna Světlá nad Sázavou

Historie sklárny ve Světlé nad Sázavou se začíná psát v roce 1967, kdy byl položen základní kámen a zahájena výstavba nového moderního sklářského provozu. V oblasti Světlé nad Sázavou se první zmínky o sklářské výrobě datují již ke konci 16. století. Tato historie a malé sklárny v okolí Světlé pokračující v této tradici byly zdrojem odborníků, kteří poté našli své uplatnění v moderním světelském závodě.

Vlastní výroba byla v nově postavené továrně zahájena v roce 1970, kdy se vyrábělo především ručně. Revoluční změnou bylo v roce 1975 zavedení automatické výroby, tedy strojově foukané. Další významná investice, díky níž sklárna udržela krok se světovými konkurenty, přišla v období let 1998 až 2000. Tehdy byly na dvou nově instalovaných tavících agregátech spuštěny velké lisy, umožňující výrobu dekoračních předmětů do velikosti 43 centimetrů a s maximální hmotností do 6 kilogramů, na nichž se začalo ve velkém vyrábět dekorační sklo – především vázy a mísy.

V roce 2008 byla výroba firmy Sklo Bohemia a.s. z důvodu špatné finanční situace zastavena. Znovuotevření se sklárna dočkala v říjnu roku 2009 již pod novým jménem Crystalite Bohemia s. r. o. a s novým majitelem, podnikatelem Luborem Cervou.

V současnosti světelská sklárna provozuje 5 tavících agregátů s denní kapacitou utavení 96 tun skloviny, což představuje asi 25 milionů kusů strojně foukaných sklenic a odlivek a 5,5 milionu kusů dárkových předmětů ročně.

V roce 2016 bude navýšena roční výrobní kapacita sklenic na víno a odlivek na 55 milionů kusů.

Sklárna Květná

Sklárna Květná je nejdéle fungující sklárnou na našem území. Postavena byla v roce 1794, založil ji kníže Alois Lichtenstein. Lokalita pro výstavbu byla vybrána velmi pečlivě v centru bukových lesů nedaleko Uherského Ostrohu v katastru obce Strání, nalezišti kvalitního sklářského písku.

Huť vybavená dvěma tavícími pecemi nabídla práci lidem z blízkého okolí i z ostatních lokalit lichtensteinských panství ze Slovenska či Rakouska. Sklárna se nejprve soustředila na výrobu tabulového a nejrůznějšího užitkového stolního skla. Kvalitnější a exkluzivnější druhy skla začíná huť vyrábět až od poloviny devatenáctého století, kdy ji kupuje rakouský podnikatel Emanuel Zahn. Nový majitel postavil další sklářskou pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla, zdobeného broušením a rytím.

Právě Emanuel Zahn přivedl zkušené skláře, kteří s sebou přinesli nové techniky a způsoby výroby. To vedlo nejen rapidnímu zlepšení kvality výrobků, ale také rozšíření sortimentu a zejména i modernizaci podle výtvarných impulsů plynoucích z vídeňských uměleckých kruhů. V souvislosti s tím se také v roce 1894 mění název sklárny, kdy se začal užívat místní název Květná (Blumenbach). Toto jméno se brzy stává puncem kvality a je vyhledávané na světových trzích. Firma Zahn & Göpfert zřizuje vzorkovny a dispoziční sklady v Londýně, Paříži, Berlíně i Hamburku a vystavuje na světových veletrzích v Lipsku. Jako druhá sklárna v Evropě zavádí Květná dekoraci leptáním již v roce 1897. Různě dekorované stolní sklo se v té době vyváželo do USA, Afriky, Austrálie, Egypta Skandinávie, Rakouska, Německa a Švýcarska.

Sklárna zachovává výrobu i v období první poloviny 20. století. Po zestátnění fungovala nadále a mezi lety 1961 až 1990 byla sklárna jedním ze závodů národního podniku Moravské sklárny ve Květné. Po sametové revoluci došlo k několika majetkovým a vlastnickým změnám, které vyvrcholily v lednu 2011, kdy se stal závod Květná součástí skupiny Crystalite Bohemia.